2017 március 21. 13:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című (EFOP-1.8.19-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4.560.000.000.- forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi szervezetek:

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

  • Központi költségvetési szerv (GFO 312);
  • Helyi önkormányzat (GFO 321);
  • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);

Közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

  • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
  • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573);

Közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó vállalkozás:

  • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
  • Részvénytársaság (GFO 114);
  • Betéti társaság (GFO 117);

A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be támogatási kérelmet, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorcium tagjainak azonos járásban kell felhatalmazással rendelkeznie a tevékenységük végzésére.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 05-től 2017. augusztus 18-ig szakaszosan lehetséges.