2017 március 17.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” című (EFOP-1.8.2-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,13 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

az alábbi közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi praxisok, házi gyermekorvosi praxisok és vegyes háziorvosi praxisok fejlesztése érdekében (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletalapján):

1.       Háziorvosi praxis által ellátott egészségügyi alapellátási feladatért felelős önkormányzat, vagy ezek társulása, vagy általa üzemeltetett, legalább 50%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (önálló támogatást igénylőként)

2.       Háziorvosi praxis üzemeltetője, vagy az üzemeltetők konzorciuma

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan:

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

- Helyi önkormányzat (GFO 321);

- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);

- Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328);

Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

- Többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);

- Többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit részvénytársaság (GFO 573);

Vállalkozás:

- Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);

- Részvénytársaság (GFO 114);

- Közkereseti társaság (GFO 116);

- Betéti társaság (GFO 117);

- Egyéni cég (GFO 228);

- Egyéni egészségügyi vállalkozó (GFO 231);

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 25. naptól 2017. szeptember 22. napig van lehetőség.