2019 május 8. 13:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című (KEHOP-2.1.7 kódszámú) egyszerűsített eljárásrend szerinti felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,00 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet a víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók; valamint a víziközmű-szolgáltatás területén tevékenykedő, víziközmű-szolgáltatói tagszervezetekkel rendelkező érdekképviseleti szervezetek nyújthatnak be. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a felhívásban rögzített előírások szerint.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 17. napjától 2019. szeptember 16-ig van lehetőség.