2017 április 28. 13:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Végtelen lehetőség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében” című (EFOP-1.5.1-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2.000.000.000 forint.

Támogatást igénylő olyan civil és/vagy egyházi szervezet és/vagy egyházi jogi személy lehet, amely az utóbbi 5 évben részt vett központi államigazgatási szervvel közös uniós vagy hazai forrásból megvalósult program megvalósításában (a központi tervezői, szolgáltatás-fejlesztési és döntéshozói szinttel való együttműködés és közös gondolkodás biztosítása érdekében). Támogatást igénylő lehet:

GFO 529 - Egyéb egyesület

GFO 569 - Egyéb alapítvány

GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

GFO 555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

Konzorciumi partnerként részt vehetnek:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1. napjától 2017. szeptember 29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. július 1. – 2017. július 31.

2017. augusztus 7. – 2017. szeptember 29.