2016 december 21. 08:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” című (VEKOP-2.2.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség az alábbi szervezetek által:

  1. mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (GFO 11, 226)
  1. állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok (GFO 57),
  2. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint költségvetési kutatóhelyek és ezek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek (GFO 11, 32, 34, 35),
  3. 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények (GFO 55).

A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 640 millió forint.