2017 március 7. 08:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-16 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem önálló benyújtására kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) és megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai (GFO 11, 572, 573, 575, 576) jogosultak.

Kivételt jelent Szekszárd Megyei Jogú Város területe, mert ott a felhívás standard eljárásrendben jelenik meg és az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

  • helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
  • helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);
  • egyházi jogi személy (GFO 552, 555);
  • önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128, 129, 117, 572, 573)