2016 október 6. 13:45
Felhívjuk a TOP és VEKOP keretében megvalósuló projektek közszféra szervezet támogatást igénylőinek/kedvezményezettjeinek figyelmét, hogy elkészült a Tájékoztató - Egyszerűsített költségigazolási rend (kedvezményezetti akkreditáció) c. dokumentum. Ennek tükrében a költségek igazolása vonatkozásában az irányító hatóság eltekinthet a dokumentum alapú ellenőrzés teljes körű lefolytatásától közszféra szervezet kedvezményezett esetén, amennyiben a szervezet utalványozási szabályzata megfelel a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 144.§-ban foglaltaknak, azaz valamennyi kifizetés esetén tartalmazza a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályok, továbbá a jogszabályban meghatározott megfelelőség ellenőrzését, és az utalványozási szabályzatot az irányító hatóság megfelelőnek találta, azaz akkreditálta. Az akkreditációról szóló tájékoztatást a mellékelt dokumentum tartalmazza.

Az 1375/2016 (VII. 21.) Korm. határozat végrehajtásának előmozdítása érdekében kérjük, hogy a kormányhatározat 1. sz. mellékletében szereplő szervezetek közül a TOP és VEKOP keretében érintettek legkésőbb 2016. október 15-ig nyújtsák be a Tájékoztatóban szereplő – akkreditációs feltételeknek megfelelően módosított – dokumentumaikat.