2019 április 1. 09:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (TOP-6.2.1-19 kódszámú) felhívás.

A Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be önállóan:

-        a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321),

-        a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11, GFO 572, 573, 575, 576).

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

a)       Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

b)       Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

c)       Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);

d)       Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

e)       Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

f)       Közalapítvány (GFO 561);

g)       Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);

h)       Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11 ).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon: 3,867 milliárd Ft.

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.