2016 december 8. 15:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);
  • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
  • Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);
  • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11[1]);
  • Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576,GFO 599).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 3 394 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 28-tól 2017. május 31-ig lehetséges.

[1] Amennyiben a tulajdoni hányada eléri az 51%-ot.