2017 március 30. 17:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül című (EFOP-3.11.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,9 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontban meghatározott feltételek szerinti szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. napjától 2017. december 29. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. május 22. – 2017. június 28.

2017. július 5. – 2017. augusztus 14.

2017. augusztus 21. – 2017. december 29.