2016 szeptember 26. 17:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (EFOP-1.6.2-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nem városi jogállású települések önkormányzatai:

321 Helyi önkormányzat

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Kötelező 1 konzorciumi partner bevonása:

572  Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573  Nonprofit részvénytársaság 

575  Nonprofit közkereseti társaság 

576  Nonprofit betéti társaság

569  Egyéb alapítvány

529  Egyéb egyesület

További konzorciumi tagokként a fent felsorolt szervezeteken kívül az alábbi szervezetek is bevonásra kerülhetnek:

Felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó központi költségvetési szerv

572  Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573  Nonprofit részvénytársaság 

575  Nonprofit közkereseti társaság 

576  Nonprofit betéti társaság

559  Egyházi jogi személy

322  Helyi önkormányzati költségvetési szerv          

371 Roma nemzetiségi önkormányzat

372  Helyi kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya

Kötelező együttműködő partnerként bevonni:

  • Az EFOP-1.6.1. „Felzárkózási együttműködések támogatása” című kiemelt konstrukció megvalósítóját, valamint kötelező együttműködni a konstrukcióban alkalmazott tapasztalati szakértőkkel.
  • Települési, ennek hiányában megyei roma nemzetiségi önkormányzatot, amennyiben nem konzorciumi partner.
  • Helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézményt, amennyiben nem konzorciumi partner.
  • Helyi kormányhivatal foglalkoztatási főosztályát, amennyiben nem konzorciumi partner.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2-től 2018. november 2-ig van lehetőség.