2020 április 30. 11:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” című (GINOP-2.3.1-20 kódszámú) felhívás.

Megjelent a „Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” című felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. A kutatóhelyek 8,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak, amelyből tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, épület építésére illetve korszerűsítésére, továbbá alap infrastrukturális fejlesztések megvalósítására is sor kerülhet.

 

A felhívás célja a gyors technológiai fejlődés következtében elavuló kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése a hazai kutatóintézeti hálózat és felsőoktatási kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének fenntartása és megerősítése, a kiemelkedő kutatási eredmények elérése érdekében. A felhívás szorosan kapcsolódik azon intézkedéshez, amely meg kívánja valósítani a kutató-ismeretterjesztő szervezetek nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az Európai Unió fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, valamint az ehhez szükséges háttér megteremtését.

A kutatóhelyek minimum 400 millió, maximum 4 milliárd forint támogatásra nyújthatnak majd be támogatási kérelmet. Azon projektek támogathatóak, amelyek rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakpolitikai szempontú támogató véleményével.