2016 május 13. 15:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (VEKOP-2.1.7-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. július 15.
  • 2016. szeptember 12.
  • 2016. december 12
  • 2017. március 13.
  • 2017. június 27.
  • 2017. december 31.
  • 2018. június 13.