2017 március 7. 14:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nő az esély – foglalkoztatás” című (EFOP-1.1.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,15 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében azon szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet), valamint köznevelési intézmények és fenntartóik nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a munkáltatói jogokat gyakorolják a leendő foglalkoztatott vonatkozásában:

  1. költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

Központi költségvetési irányító szerv (GFO 311)

Központi költségvetési szerv (GFO 312)

Helyi önkormányzat (GFO 321) – (Főváros esetében fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzatok)

Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)

Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)

Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)

Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353)

Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)

Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373)

  1. jogi személyiségű non-profit szervezet:

2.1 az egyesület egyéb formái

Egyéb egyesület (GFO 529)

2.2 egyházi jogi személy

Bevett egyház (GFO 551)

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

2.3 alapítvány, jogi személyű intézménye és szervezeti egysége

Közalapítvány (GFO 561), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.

Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), amennyiben oktatási/képzési feladatot lát el.

Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)

Egyéb alapítvány (GFO 569)

2.4 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Egyesülés (GFO 591)

Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.

2.5 szociális szövetkezet (GFO 121)

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 07-től 2019. április 05-ig folyamatosan lehetséges.