2017 március 28. 13:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című (VEKOP-8.5.2-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd forint.

A felhívás célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 1. naptól 2017. év október hó 30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. év augusztus hó 30 nap;

2017. év október hó 30 nap.