2017 március 7. 09:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című (TOP-5.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja, hogy a megyei szinten létrejövő és / vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek az adott területen lévő munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezető lehet:

  • Helyi önkormányzatok és társulásaik (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328),
  • Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312),
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 57) lehet.

A konzorciumba kötelező bevonni:

  • az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312)
  • amennyiben a konzorciumvezető nem helyi önkormányzat vagy társulás (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328), abban az esetben a konzorciumba kötelező bevonni a projektjavaslat vonatkozásában releváns helyi önkormányzatot/önkormányzatokat.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,447 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2018. június 29-ig lehetséges.