2018 március 14. 15:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megyei identitás erősítése” című (TOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás. A Felhívás célja a közösségfejlesztés, melynek kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, a településhez, térséghez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió és a társadalmi befogadás biztos alapja.

A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, valamint általában a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények. A társadalmi aktivitás növelésének elősegítése érdekében javasolt a civil szervezetek és önkéntesek bevonása, a fiatalok megszólítása, a közösségi, térségi identitást erősítő akciók megvalósítása.

Az intézkedés eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók, például: közösségi programok, szabadidős programok, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi/térségi közösségi programok, hagyományalapú tudás erősítésére épülő programok valósulhatnak meg, melyek által fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,935 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet önállóan nyújthat be:

  1. Megyei önkormányzat (GFO 321)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei önkormányzat lehet.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  1. Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 325, 328)
  2. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)
  3. Egyházi jogi személy (GFO 55)
  4. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)
  5. Közalapítvány (GFO 561, 562)
  6. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
  7. Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. április 26-tól 2018. július 31-ig lehetséges.