2017 március 16. 15:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című (KEHOP-5.1.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,4 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaság nyújthat be. (GFO kód: 113 Korlátolt felelősségű társaság; 114 Részvénytársaság; 141 Európai részvénytársaság)

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 17-től 2019. április 17-ig lehetséges.