2017 március 14. 19:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEHOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,49 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet a távhőtermelő és távhőszolgáltató gazdasági társaságok, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint konzorciumvezető) nyújthat be. (GFO kód: 113 Korlátolt felelősségű társaság; 114 Részvénytársaság; 116 Közkereseti társaság; 117 Betéti társaság; 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság, 575 Nonprofit közkereseti társaság, 576 Nonprofit betéti társaság)

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 17-től, 2019. április 17-ig lehetséges.