2016 március 3. 09:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” című (VEKOP-6.2.2-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

A szociális településrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre irányulhatnak:

  • Szegregációval veszélyeztetett területek.
  • Szegregált területek.

Azon települések esetében, amelyek területén szegregációval veszélyeztetett és szegregált terület is található, először a szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására Pest megye helyi önkormányzatai (GFO 321) jogosultak, kivéve Érd és Budapest városokat.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a VEKOP beavatkozási területén: 1.300 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 29-től 2016. június 27-ig lehetséges.