2016 március 3. 09:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című (VEKOP-6.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program alapján annak mellékletében, a „Krízisterületek lehatárolása” c. dokumentumban meghatározott módszertannal lehatárolt, és a 10%-os küszöb alapján kijelölt krízis és/vagy veszélyeztetett tömbökre irányulhatnak.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a Főváros kerületi önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a VEKOP beavatkozási területén: 11.455 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 29-től 2016. augusztus 31-ig lehetséges.