2017 szeptember 4. 15:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” című (EFOP-1.10.3-17 kódszámú) felhívás. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000,- Ft, maximum 300.000.000,- Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, háziorvosi szolgálatok, fogorvosi szolgálatok, otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatók illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 • Központi költségvetési szerv (GFO 312);
 • Helyi önkormányzat (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381)

Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

 • Egyéb egyesület (GFO 529);
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552);
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599);
 • Közalapítvány (GFO 561);
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562);
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563);
 • Egyéb alapítvány (GFO 569);
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573);
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 576);

Vállalkozás:

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
 • Részvénytársaság (GFO 114);
 • Betéti társaság (GFO 117);
 • Egyéni vállalkozó (GFO 231)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. október 4. naptól 2017. november 6. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.