2016 december 27. 09:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.8-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 64.§ (2) a) pont szerinti nyilvános könyvtárak (községi, városi és megyei könyvtár) vagy fenntartóik.

Benyújtandó igazoló dokumentum a könyvtár alapító okirata. További feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Jelentés a könyvtárak 2015. évi tevékenységéről” elnevezésű, 1442-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.

Az alábbi jogi formával rendelkező, a 4.1. pontnak megfelelő könyvtárak vagy fenntartóik pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

GFO kódok:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 736 Közhasznú társaság

 

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017.03.10-tól 2019.03.10-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. szakasz: 2017.03.10-2017.04.17

2. szakasz: 2017.04.21-2017.10.21.

3. szakasz: 2017.10.27-2019.03.10.