2018 október 31. 10:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című (GINOP-5.3.11-18 kódszámú) felhívás.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9,8 milliárd Ft.

A Felhívás keretében a Magyar Államkincstár együttműködésével a bölcsődei férőhelyek jelentős bővítésének megvalósításáig átmeneti jelleggel a családi vagy munkahelyi bölcsődei személyi térítési díjhoz nyújtott célzott pénzbeni támogatással kívánjuk elősegíteni a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermeket nevelő szülők  munka-erőpiaci visszatérését. A kiemelt projekt keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde térítési díjához támogatásban részesülhet az a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermeket nevelő, munkába visszatérő szülő, aki olyan  településen él  a kevésbé fejlett régiókban, ahol bölcsődei ellátás  vagy szabad férőhely nem áll rendelkezésre, és aki  a kedvezményezett Magyar Államkincstár elektronikus felületén közzétett felhívás szerint nyilatkozataival és adataival igazolja a felhívásban rögzített feltételeknek való megfelelést.

A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb havi 40 ezer forint lehet, és a támogatás összege nem haladhatja meg a szülő által fizetett személyi térítési díj 100%-át.

A támogatási kérelem benyújtására 2018. november 9. 8.00 óra és 2018. november 30. 12.00 óra között van lehetőség.