2016 december 30. 13:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című (EFOP-1.5.3-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett (GFO 321) települési önkormányzat (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével)
 • a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet (a megyei jogú városi önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, vagy többségi megyei jogú városi önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek kivételével) (GFO 572, 573, 575, 576)

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet fentieken túl az alábbi szervezetek:

 • GFO 121 Szociális szövetkezetek
 • GFO 321 Helyi önkormányzat
 • GFO 322 Helyi önkormányzat költségvetési szerv
 • GFO 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • GFO 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • GFO 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
 • GFO 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • GFO 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • GFO 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • GFO 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • GFO 516 Egyéb sportszövetség
 • GFO 517 Egyéb szövetség
 • GFO 521 Sportegyesület
 • GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • GFO 526 Polgárőr egyesület
 • GFO 528 Nemzetiségi egyesület
 • GFO 529 Egyéb egyesület
 • GFO 551 Bevett egyház
 • GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • GFO 561 Közalapítvány
 • GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • GFO 569 Egyéb alapítvány
 • GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
 • GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • GFO 576 Nonprofit betéti társaság
 • GFO 591 Egyesülés
 • GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

 

Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.

Egy települési önkormányzat (vagy a települési önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelemben vehet részt.

A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők – ide nem értve a megyei jogú városok közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőket – száma összesen legalább 4.000 fő.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 1. naptól 2019. év március hó 1. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

I. szakasz: 2017. március 1. – 2017. április 1.

II. szakasz: 2017. április 16. – 2017. május 18.

III. szakasz: 2017. május 25. – 2017. november 30.

IV. szakasz: 2017. december 7. – 2018. június 28.

V. szakasz: 2018. július 5. – 2019. március 1.