2017 március 30. 17:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel” című (EFOP-1.1.7-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6.000.000.000 forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

•        Egyéb szövetség (GFO 517)

•        Egyéb egyesület (GFO 529)

•        Egyéb alapítvány (GFO 569)

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek:

•        GFO 121 Szociális szövetkezetek

•        GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet

•        GFO 551 Bevett egyház

•        GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

•        GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

•        GFO 559 Egyházi szervezet technikai kód

•        GFO 561 Közalapítvány

•        GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye

•        GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye

•        GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

•        GFO 573 Nonprofit részvénytársaság

•        GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság

•        GFO 576 Nonprofit betéti társaság

•        GFO 591 Egyesülés

•        GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Kizárólag KKV-nak nem minősülő szervezetek (A vállalkozásoknak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló többször módosított 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kk. tv.) 3. §-a szerint) nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Továbbá jelen felhívás keretében 2015. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3. naptól 2017. július 12. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. május 3. – 2017. június 07.

2017. június 14. – 2017. július 12.