2017 március 22. 09:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” című (TOP-5.3.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja a helyi közösségek fejlesztése a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével. Ennek megvalósítása érdekében a Felhívás keretében közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósíthatóak meg.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,979 milliárd forint.

Jelen Felhívás esetében támogatást igénylők körébe az alábbi szervezetek tartoznak:

  1. Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 327, 328)
  2. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)
  3. Többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 117, 121, 123, 128, 129)
  4. Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)
  5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);
  6. Egyházi jogi személy (GFO 55)
  7. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)
  8. Közalapítvány (GFO 561, 562)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 22-től 2017. október 2-ig lehetséges.