2017 február 16.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Felhívás célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként az önkormányzatok és vállalkozások által megtermelt mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

Jelen felhívás keretében önállóan helyi önkormányzatok (GFO 321), helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322), helyi önkormányzatok társulása (GFO 327), helyi területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328), nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások társaságok (GFO 11), valamint nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) pályázhatnak.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325), valamint egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 182 millió forint.