2020 március 27. 10:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák” című (GINOP-6.2.6-20 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 3,261 Mrd forint.

A felhívás célja, hogy támogassa az 1168/2019 (III. 28.) kormányhatározatban elfogadott Szakképzés 4.0 Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban új szakképzési törvény) és végrehajtási rendelete szabályozásainak való megfelelést.

A szakképzés jelenleg csak részben tudja kiszolgálni a területi gazdasági igényeket, még úgy is, hogy az utóbbi időben jelentős lépések történtek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kezdeményezésével a duális szakképzési rendszer kialakítására. Az egymás mellett működő, azonos ágazathoz tartozó vállalkozások és képzőhelyek nem tudják a közelségből adódó szinergiákat kihasználni, ami magasabb hozzáadott értékhez, jobb elhelyezkedési mutatókhoz és integráltabb szolgáltatásokhoz vezethetne. Emellett az okos megoldások elterjedése is alacsony, amivel – pl. az okos mérés révén – az energetikai területen jelentős előnyökre tehet szert egy közösen működő képzőhely és műhely.

A kis- és középvállalatok szerepvállalásának erősítése érdekében racionalizálni kell a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs terheket. A szakképzési centrumok meglévő tanműhelyeire, infrastruktúrájára és eszközeire alapozva létre kell hozni a KKV-k együttműködésére alapozott Ágazati Képzőközpontokat.

A felhívás keretében az ágazati kompetenciák mérésére alkalmas eszközök módszertani kialakítása, pilotolása; a szakképzési struktúraváltásra felkészítő képzések; a szakképzési centrumok feladat-ellátási helyeinek infrastrukturális, valamint tárgyi és humán kapacitásának felmérése, okos mérési megoldások pilotolása valósul meg, valamint a későbbiekben meghirdetendő Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára GINOP-6.2.7-20 standard projekt koordinációját, szakmai támogató és monitoring tevékenységét látja el jelen kiemelt projekt.

A cél elérését a Kormány az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IKK Zrt.) tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.