2017 február 16. 15:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című (TOP-3.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan helyi önkormányzatok (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 21 932 millió Ft.