2016 március 3.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című (VEKOP-5.3.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan Budapest Főváros Önkormányzata (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként helyi önkormányzatok, többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 8.390 millió Ft.