2019 április 1. 09:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (TOP-1.4.1-19 kódszámú) felhívás.

A Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31)
  2. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327)
  3. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373)
  4. Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55)
  5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569)
  6. Közalapítvány (GFO 561)
  7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599)
  8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11)

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon: 6,506 milliárd Ft.

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.