2017 március 30. 14:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Bari shej - Nagylány – FátĂ máré (EFOP-1.4.4-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi GFO köddal rendelkező szervezetek:

371 – helyi nemzetiségi önkormányzat

522 – szövetség (kivéve sportszövetség)

525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület

529 – egyéb egyesület

551 – egyház

552 – egyházi intézmény

555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy

559 – egyéb egyházi szervezet

569 – egyéb alapítvány

A támogatást igénylő civil szervezet alapdokumentumában szerepelnie kell a gyermek- és ifjúsági célnak vagy cél szerinti tevékenységnek. A  támogatást igénylőknek együtt kell működniük azokkal a köznevelési intézményekkel, amelyeket a célcsoport látogat.

Egy támogatást igénylő legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 3000 fő lakos alatti településről legfeljebb 1 (a magasabb pontszámmal rendelkező) pályázat támogatására kerülhet sor.

Előnyben részesülnek azon szervezetek, akik már korábban hazai forrásból a ROMISK-15 és/vagy ROMISK-16 pályázat alapján programot valósítottak meg.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 05. hó 02. naptól 2019 év 05. hó 02. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017 év 05. hó 02-től 2017 év 06. hó 07. napig

2017 év 06. hó 13-tól 2017 év 08. hó 02. napig

2017 év 08. hó 07-től 2017. év 11 hó 07. napig

2017 év 11. hó 14 naptól 2018 év 02. hó 28. napig

2018 év 03. hó 07-től 2018 év 07 hó 31. napig

2018 év 08 hó 06-tól 2018 év 10 hó 22. napig

2018 év 10 hó 26-tól 2019 év 05 hó 02.napig