2016 július 5. 18:15
Az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának feltételeiről a 17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás rendelkezik, figyelembe véve a jogszabályban meghatározott kedvezményezetti kört, a kiválasztási eljárásrend típusát, valamint a támogatási kérelemben igényelt támogatási összeg mértékét.

Állami projektértékelők