2021 január 5. 13:15
Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a Magyar Államkincstár 118/2020. (XII. 21.) számú közleményével közzétételre kerültek a „Gazdálkodási Napló” és a „Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez” című dokumentumok.

A közlemény a következő útvonalon érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/118-2020-xii-21-szamu-kincstar-kozlemeny

A közlemény 2021. január 1-én lép hatályba azzal, hogy a rendszeresített gazdálkodási naplót a hatályba lépést követően kötelező alkalmazni.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete hatályát vesztette, ezért a Vidékfejlesztési Program érintett felhívásai tekintetében minden esetben a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett  gazdálkodási naplót kell figyelembe venni.

Kapcsolódó pályázatok