2016 április 18. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítások főbb pontjai a következők:

1.    a felhívás 3.2. Projekttel kapcsolatos szakmai elvárások energiahatékonyságot érintő fejlesztések pontjának támogatást igénylők területi szereplőkre vonatkozó elírása módosult.
2.    A Felhívás 3.8 Önerő pontjából törlésre került a következő rész:
„Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek részére:
a)    a központi költségvetési szerv,
b)    a helyi önkormányzat és
c)    az önkormányzati társulás.
Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában megadandó információk között kell szerepeltetni.
Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében kerülnek meghatározásra.”   
3.    Módosultak az értékelési szempontok Hajdú-Bihar megye és Vas megye területspecifikus mellékletében.
4.    Módosult a beadási határidő záró dátuma Jász-Nagykun-Szolnok megye területspecifikus mellékletében.
5.    Módosult a támogatás maximum összege Nógrád megye területspecifikus mellékletében.