2020 augusztus 5. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

•        A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények fejezet 57. pontja kiegészült a következő bekezdéssel:

„Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylésében olyan mezőgazdasági táblát jelent be, amely csak részben helyezkedik el a kifizetési kérelem feldolgozásakor hatályos Támogatói Okirat szerinti kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, akkor kizárólag a tábla valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre eső része alapján jogosult kifizetésre, de csak akkor, ha a fenti feltételnek megfelelő része teljesíti a Pályázati Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások IV. fejezet (4) bekezdésben foglalt minimális területnagyságra vonatkozó feltételeket. Egy mezőgazdasági tábla csak egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területhez sorolható be.”

•        A felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetet az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A horizontális gyepterület, az MTÉT túzokvédelmi gyepterület, az MTÉT madárvédelmi gyepterület, az MTÉT hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyepterület, az MTÉT nappali lepke-védelmi gyepterület és a belvíz érzékeny gyepterület tematikus előíráscsoportjai esetén, a gyepterület kaszálással történő hasznosításával kapcsolatos előírások a gyepterület legeltetésével is teljesíthetők.”

•        Az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum a felhívással összhangban módosul.