2019 augusztus 6. 15:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Út a munkaerőpiacra” című (GINOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:
  1. a felhívás 3.7.1 pontjában az „Az NGM által megvalósított programokban résztvevő, alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkezők száma” indikátor célértéke 46 000-ről 61 225-ra módosult;
  2. a felhívás 5.5 b) és d) pontja kiegészült az „és egyéb 2018. évi CXXV. törvény által meghatározott juttatások” mondatrésszel;
  3. a felhívás 5.5 ga) pontja kiegészült „a projekt hosszát figyelembe véve a megvalósítás során a beszerzett eszközök cseréje megengedett a 1996. évi LXXXI. törvény II. számú mellékletben szereplő leírási kulcsok jegyzék figyelembevételével kiszámított hasznos élettartam alapján.” mondatrésszel;
  4. a felhívás 5.6 a) pontjában a 2021. október 31. 2022. december 31-re módosult a felhívás egyéb részeivel összhangban;
  5. A támogatási szerződés kódszáma a 6.2 pontban pontosításra került, továbbá kiegészült az alábbi mondattal: „Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár a kedvezményezett döntése alapján árajánlattal is igazolható.”

A kitöltő program a közlemény megjelenése után a későbbiekben fog változni, a kitöltő program rendelkezésre állásáról a támogatást igénylőket értesíteni fogja a Támogató.