2018 október 12. 16:30
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával” című (GINOP-3.3.3-17 kódszámú) felhívás módosult. A felhívás módosításhoz kapcsolódó módosított kitöltőprogram megjelenéséről a későbbiekben adunk ki közleményt.

Értesítjük továbbá a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy  2018. október 15-től újra megnyílik a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával” című (GINOP-3.3.3-17 kódszámú) felhívásra benyújtható támogatási kérelmek előminősítését biztosító elektronikus felület.
A felület elérhető az alábbi linken:  http://djp.palyazat.kifu.gov.hu/
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a GINOP-3.3.3-17 kódszámú felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelmek előfeltétele az előminősítési folyamat lezárását követően megszerzett Tanúsítvány.
Az előminősítési kérelmek benyújtása 2018. október 15-tól 2018. november 30-ig lehetséges.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanúsítvány megszerzése nem jelenti azt, hogy az előminősítésen átesett projektek automatikusan támogatásban részesülnek, a tényleges támogatói döntést a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP HÁT) vezetője hozza meg. Kérjük továbbá, hogy a GFP HÁT-nak változatlan szakmai tartalommal nyújtsa be a támogatási kérelmét, mivel az előminősítési eljárásban feltöltött és a Pénzügyminisztériumnak benyújtott támogatási kérelem tartalmi eltérése a támogatást igénylő kizárását vonhatja maga után.
Nem adható ki Tanúsítvány azon pályázó esetében, aki az adott naptári évben már rendelkezik Tanúsítvánnyal.
Amennyiben az előminősítési kérelmet benyújtó szervezet korábban már részesült támogatásban a GINOP-3.3.3-17 felhívás keretében, úgy kizárólag abban az esetben jogosult újabb előminősítési kérelmet benyújtani, ha a javasolt projekt fizikai megvalósításának helyszínei eltérő településekre vonatkoznak, mint a korábbi Tanúsítványt szerzett előminősítési kérelmében megjelölt megvalósítási helyszínek. Egy kérelmet benyújtó szervezet – a projekt területi lefedettségétől függetlenül – jelen előminősítési eljárás időszakában kizárólag egy előminősítési kérelmet nyújthat be.
Azon pályázók, akik korábban elutasításban részesültek, ismét benyújthatják előminősítési kérelmüket, illetve a Tanúsítvány megszerzése után támogatási kérelmüket.
Az előminősítéssel és az előminősítési kérelem benyújtásával kapcsolatban a Digitális Jólét Koordinációs Központ ügyfélszolgálati elérhetőségein lehet érdeklődni:

●        Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 6695648

●        Ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat.djkk@neum.hu

Részletek itt