2020 május 21. 08:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-19) kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás kizárólag Nagykanizsa megyei jogú város kiemelt területspecifikus mellékletének a módosítását jelenti az alábbiak szerint:
  • 1.2 pontjában a támogatási kérelmek várható száma 2 db-ról, 1-2 db-ra módosult,
  • 4.3 pontjában a támogatási kérelmek benyújtásának végdátuma 2020. május 20-ról 2020. június 30-áig kitolásra került,
  • 5.2 pontjában a projekt elszámolható összköltségének maximuma 850 millió Ft-ról 1 309 millió Ft-ra módosult,
  • 5.3 pontjának a) alpontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 459 millió Ft-ról 850 millió Ft-ra, maximum összege 850 millió Ft-ról 1309 millió Ft-ra módosult.

A melléklet továbbá kiegészült azzal, hogy a papír alapú nyilatkozatot a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel nem szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül, valamint azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően, az irányító hatóság vizsgálni fogja a beküldött papír alapú nyilatkozatot. Amennyiben a nyilatkozat hiányzik vagy hibás, vagy tartalma nem egyezik meg az elektronikusan benyújtott nyilatkozattal, az irányító hatóság a támogatási kérelmet elutasítja, vagy amennyiben a támogatási szerződés megkötésre vagy a támogatói okirat kiállításra került, akkor az irányító hatóság a támogatási szerződéstől elállhat vagy a támogatói okiratot visszavonhatja.

 

Ezen módosításon túl a TOP-6.5.1-19 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás nem módosul.