2017 szeptember 25. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:

1)    A felhívás 1.2) pontjában módosításra került a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg és a támogatási kérelmek várható darabszáma az alábbiak szerint:

„A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 26 763,876300 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-164 db.”

2)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Terület specifikus melléklete  módosításra került az alábbiak szerint:

-    A keretösszeg emelése 588 millió Ft-ról 1748 millió Ft-ra
-    A támogatott támogatási kérelmek várható számának módosítása: 3-ról maximum 6-ra
-    A projekt maximálisan elszámolható összköltségének a módosítása: 400 millió Ft-ról 1000 millió Ft-ra.

3)    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Terület specifikus melléklete  módosításra került az alábbiak szerint:

-    A keretösszeg emelése 466 millió Ft-ról 507,364 millió Ft-ra
-    A projekt maximálisan elszámolható összköltségének a módosítása: 466 millió Ft-ról 507,364 millió Ft-ra.
-    Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 466 millió Ft-ról 507,364 millió Ft-ra.

4)    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Terület specifikus melléklete  módosításra került az alábbiak szerint:

-    A keretösszeg emelése 2 397 millió Ft-ról 4 251,512300 millió Ft-ra
-    A projekt maximálisan elszámolható összköltségének a módosítása: 750 millió Ft-ról 1 100 millió Ft-ra.
-    Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 750 millió Ft-ról 1 100 millió Ft-ra.

Ezen módosításokon túl az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-16 kódszámú) felhívás nem módosul.