2017 június 23. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás során kizárólag az alábbi, IH által készített szakmai melléklet módosul: - Energetikai melléklet- excel táblázat - Indikátor számítás melléklet- excel táblázat

Energetikai melléklet táblázatnál az alábbi hibák kerültek javításra:

Az excel táblázat „Fejl. előtti nyilatkozat” munkalapján, a „II. Felmért épület(ek) energetikai tanúsítvány szerinti épületenergetikai adatai” tábla „Primerenergia igények összesítése (világítás, fűtési rendszer, melegvízellátást, légtechnikai rendszer, gépi hűtés stb…)” – „Villamos energia (kWh)” – „utána” cellába (J21) nem lehet csak 6 jegyű számot feltüntetni. A módosítás során az adott cellába írható karakterek számát 7-re bővítettük.

Az excel táblázat „Költségek felosztása” munkalapján, a „Napkollektoros fejlesztések költségeinek épületenkénti megosztása és a fajlagos korlátok ellenőrzése” tábla „Abszorber felület nm” – összesen sorában (F51 cella) a képlet a G oszlop értékeit is hozzáadja az F oszlop értékeihez (véleményünk szerint helytelenül). A képletezési hiba javítva lett.

Indikátor számítás táblázatnál javítva lett az alábbi hiba:

Az excel táblázat „IND-CO2-számítás” munkalapján, a „Fosszilis energiahordozó-felhasználás és megújuló energia hasznosítás eredő éves változása a projekt megvalósítása révén:” tábla „Vásárolt/Felhasznált Fosszilis alapú Villamos energia összesen” sor esetében amennyiben a fejlesztés előtti állapot értékeként (F51 cella) magasabb kWh adat kerül megadásra mint a fejlesztés utáni állapotként (H51 cella) megadott érték, akkor az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés GJ/év” cella (J80) hibát jelez.

Ezen módosításokon túl a TOP-6.5.1-16 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás nem módosul.