2017 június 12. 09:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:

1)    A felhívás 3.4.1.1/3) pontjában egy új „o” ponttal:

„o)        Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági tulajdonban lévő olyan épületet, melyben gazdasági tevékenységként közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységet folytatnak (A felhívás 5.9.1. pontjában leírtak alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható!)”

2)    Módosult a felhívás 3.2-es pontja, bevezetésre került egy új állami támogatási kategória.

3)    Módosult az 1.2-es értékelési szempont az alábbiakra:
„A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. Olyan projektek esetében pedig, amelyek egyúttal megújuló energia termelést is érintenek, a beruházás nem jelenti a megújuló energiatermelési kapacitás, valamint a megújuló energia felhasználás csökkenését. A felhívás 5.6/ 3) pontjában felsorolt megyei jogú városok vegyes (fosszilis és megújuló) energiaforrással ellátott távfűtött épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése során a projektszinten jelentkező megújuló energiafelhasználás csökkenése is elfogadható.”

4)    Módosult a felhívás 3.4.1.1/22) pontja és a felhívás 10.1-es értékelési szempontja, melynek értelmében az adott pontban felsorolt tevékenységek esetén a projekt akkor támogatható, ha a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) értéke -4% feletti.

5)    Módosult a felhívás 3.5.1 pontja.

6)    Bevezetésre került 10.8-as értékelési szempontként:

„A projekt minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállal a projekt.”

7)    Módosult a „Tartalék” esetén az összes elszámolható költségre vetített %-os arány 10-ről 5 %-ra. 

8)    Indikátor számítás melléklet
A mellékletben a 2.) pontban megfogalmazott ÜHG fajlagos korlát és távhős projektek esetén egy újabb segédtábla került bevezetésre

9)    Energetikai melléklet. 
A mellékletben kis pontosítására került sor a napkollektor fajlagos korlátjának ellenőrzése táblában.

10)    Módosult Székesfehérvár megyei jogú város területspecifikus mellékletében a várható maximális darabszám 4-ről 8-ra és az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 400 millió Ft-ról 100 mFt-ra.

11)    A felhívás 3.4.1.1/3) pontjában bevezetett új „o” funkcióhoz kapcsolódóan bevezetésre került a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. § 25. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés, mint állami támogatási kategória. Ezen állami támogatási kategóriára vonatkozó szabályozás a felhívás releváns pontjaiban bevezetésre került.

12)    A felhívás 5.6 pontjában a piaci ár igazolása pontosításra került, továbbá módosult az 5.5 pont is, az egyszerűsített költség elszámolás szabályai.

13)    Bevezetésre került  a felhívás 5.6/ 3) és 3.7.1  pontjaként az alábbi fajlagos korlát:
„3)  Minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást szükséges vállalni. Ezen fajlagos korlát nem vonatkozik az alábbi megyei jogú városok vegyes (fosszilis és megújuló) energiaforrással ellátott távfűtött épületeinek korszerűsítésére: Debrecen, Hódmezővásárhely, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szolnok, Tatabánya. Ezen épületek energiahatékonysági korszerűsítése során a fejlesztés által a megújuló energia felhasználásában jelentkező csökkenést nem kell az Indikátor számítás táblába feltüntetni, csak a fosszilis energiában jelentkező megtakarítást!”

14)    Módosult a felhívás 5.8 , 5.9 és az 5.9.1 pontja is. 

15)    A „Nyilatkozatok” nevű szakmai melléklet pontosítva lett a többségi tulajdonra