2017 június 19. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:

1)    Módosult a felhívás 3.4.1.1/22) pontja, melynek értelmében az adott pontban felsorolt tevékenységek esetén a projekt akkor támogatható, ha a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) értéke -4 % feletti.

2)    Módosult a felhívás 3.5.1 pontja, továbbá a 3.7.1 pontban az „Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése” indikátor célérték kiegészítésre került.

3)    Kiegészítésre került a felhívás 4.2 pontja.

4)    A felhívás 5.3-as pontja kiegészült c) alponttal

5)    Békés, Somogy, BAZ, Veszprém megyéknél a megyei saját projektjeire vonatkozóan bevezetésre került a kiemelt kiválasztási eljárásrend a felhívás 4.4.1 pontjában és ezen megyék terültspecifikus melléklete a standard és kiemelt eljárásrendben támogatott projektekre vonatkozóan szétválasztásra került.

Ezen megyék esetén a benyújtás kezdete és vége dátumok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Békés megye: július 14-augusztus 15.
BAZ megye: július 14-auguszt 31.
Veszprém megye: július 14-augusztus 15.
Somogy megye: július 14-szeptember 15.

Továbbá ezen projektek kezelésére bevezetésre került az 1.5-ös értékelési szempont. Továbbá Békés megye területspecifikus mellékletében az ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg esetén igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege módosult 500 millió Ft-ra.

Valamint az alábbi megyék esetén a benyújtás végső határideje az alábbi dátumra módosult:
            
Bács-Kiskun megye: 2017.08.15
Heves             megye: 2017.08.15
Nógrád megye: 2017.08.15
Somogy megye: 2017.08.15
Vas megye: 2017.07.14
Veszprém megye: 2017.08.15
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 2017.07.14
Baranya megye: 2017.09.15.
Komárom-Esztergom megye: 2017.07.14
Békés             megye: 2017.07.31

6)    A felhívás 4.4.2 kiválasztási kritériumok alpontja alatt bevezetésre került 10.8-as értékelési szempontként:

„A projekt minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállal a projekt.”

7)    Módosult a „Tartalék” esetén az összes elszámolható költségre vetített %-os arány 10-ről 5 %-ra.

8)    Indikátor számítás melléklet
A mellékletben a 3.) pontban megfogalmazott ÜHG fajlagos korlát került bevezetésre.

9)    Energetikai melléklet.
A mellékletben kis pontosítására került sor a napkollektor fajlagos korlátjának ellenőrzése táblában.

10)    A felhívás 3.4.1.1/3) pontjában egy új „o” ponttal:

„o)        Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági tulajdonban lévő olyan épületet, melyben gazdasági tevékenységként közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenységet folytatnak (A felhívás 5.9.1. pontjában leírtak alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható!)”

11)    A felhívás 3.4.1.1/3) pontjában bevezetett új „o” funkcióhoz kapcsolódóan bevezetésre került a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. § 25. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés, mint állami támogatási kategória. Ezen állami támogatási kategóriára vonatkozó szabályozás a felhívás releváns pontjaiban bevezetésre került.

12)    Az 5.5 pontban pontosításra került a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás.

13)    A felhívás 5.6 pontjában a piaci ár igazolása pontosításra került.

14)    Bevezetésre került a felhívás 5.6 / 3) pontjában egy új fajlagos korlát:

„3)        Minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást szükséges vállalni.”

15)    A „Nyilatkozatok” nevű szakmai melléklet pontosítva lett a többségi tulajdonra.

16)    Módosult az 5.8, 5.9 és 5.9.1 pont is.