2017 június 12. 09:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása kizárólag az alábbi pontot érinti:

  1. A felhívás 4.4 pontján belül az 1.3-as értékelési szempont az alábbira módosult:

„A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. Olyan projektek esetében pedig, amelyek egyúttal megújuló energia termelést is érintenek, a beruházás nem jelenti a megújuló energiatermelési kapacitás, valamint a megújuló energia felhasználás csökkenését. A vegyes (fosszilis és megújuló) energiaforrással ellátott épületek energiahatékonysági korszerűsítése során a projektszinten jelentkező megújuló energiafelhasználás csökkenése is elfogadható.”