2017 július 12. 16:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás az alábbiakat tartalmazza:

1.Az indikátor számítás excel-ben az indikátorok rögzítésére vonatkozó segédtáblázat-rész pontosításra került, melynek a lényeg hogy az összes indikátort a projekt befejezésének az időpontjára kell rögzíteni. A befejezést követő 1., 2., 3., 4., 5. évben (a fenntartás ideje alatti céldátumokra) pedig 0 értéket kell rögzíteni!

2.Továbbá Békés megye már megjelent kiemelt eljárásrendű területspecifikus mellékletének 4.1 pontja, a támogatást igénylők köre került pontosításra az alábbiakra:

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
•    megyei önkormányzat (GFO 321)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
•    önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

Ezen módosításokon túl a TOP-3.2.1-16 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás nem módosul.