2017 február 7. 09:45
„A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 2017. február 4-én hatálybalépett rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása következtében módosult Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) c. dokumentum. Az ÁÚF 9. fejezete módosításra került azzal, ha a beszerzés támogatása eléri a 40 M Ft összeget, úgy az közbeszerzés köteles, továbbá a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó beszerzésekről tájékozató került beemelésre. Az ÁÚF 9. fejezete a Rendelet módosítása következtében kiegészült azzal, hogy, a minősített vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzésekre vonatkozó mentesítési eljárás megkezdése előtt az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. A módosított dokumentum letölthető az „Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés minták-ÁSZF-kifogás sablon” menüpontból.”

.