2018 január 24. 16:15
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP 1.2.6-8.3.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

6.         A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

v)         Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy ingóság a támogatási kérelem beadását megelőző 90 napnál nem régebbi értékbecslése (termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő 180 napnál nem régebbi értékbecslés). A csatolandó melléklet hiánya esetén az IH hiánypótlást rendel el, amely keretében - amennyiben a hiánypótlásra rendelkezésre álló időszak alatt az értékbecslés nem készül el - az irányító hatóság elfogadhatja a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az értékbecslésre vonatkozó megrendelését a kérelem kezelésére kiválasztott MFB Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a döntés meghozataláig jogosult tisztázó kérdés keretében bekérni az elkészült értékbecslést.

v)         Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy használt ingóság a támogatási kérelem beadását megelőző 90 napnál nem régebbi értékbecslése (termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő 180 napnál nem régebbi értékbecslés). A csatolandó melléklet hiánya esetén az IH hiánypótlást rendel el, amely keretében - amennyiben a hiánypótlásra rendelkezésre álló időszak alatt az értékbecslés nem készül el - az irányító hatóság elfogadhatja a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az értékbecslésre vonatkozó megrendelését a kérelem kezelésére kiválasztott MFB Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a döntés meghozataláig jogosult tisztázó kérdés keretében bekérni az elkészült értékbecslést. Amennyiben nem kerül benyújtásra értékbecslés, az ingatlan és/vagy használt ingóság 0 (nulla) fedezeti értékkel kerül figyelembe vételre.