2017 július 6. 16:00
Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15 azonosító jelű) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezet IV. Általános követelmények (2) pontja javításra, kiegészítésre került. A VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai (3) b) pont új mondattal egészült ki. A XI. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai (2) pont kiegészült a (2a) alponttal.

Az 1. számú mellékletben a 2. Területek elkülönítése fejezet B) pontja törlésre került.

A 7. számú melléklet Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részének 9. pontja pontosításra került.

A 8. számú melléklet fogalomjegyzékben az 57. fogalom pontosításra került.