2022 október 19. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.1-11.2.1-18 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érinti: 

A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások IX. Ellenőrzés fejezet 6. pontja - az állatsűrűség kötelezettségéhez kapcsolódóan - az alábbiak szerint módosult:

(6) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása az ökológiai gazdálkodás támogatás esetében úgy kerül megállapításra, hogy a kötelezettségvállalással érintett gyepterületek

  • a VP-4-10.1.1-15 kódszámú ”Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok,
  • a VP-4-11.1.-11.2.-15. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő legeltetéses gyepgazdálkodás támogatása,
  • a VP-4-11.1.-11.2.-18. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő gyepgazdálkodási földhasználati kategóriában támogatott gyepterület (kaszáló és legelő),
  • az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram,
  • a VP4-10.1.1-21 kódszámú ”Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok,
  • a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21. kódszámú „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” felhívást érintő gyepgazdálkodási földhasználati kategóriában támogatott gyepterület (kaszáló és legelő)

támogatott összterülete, valamint az adott támogatás(ok) releváns területeinek előírt állatsűrűség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatást igénylőnek a támogatás(ok) releváns területeinek vonatkozásában előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez szükséges. Amennyiben nincs meg az előírt állatsűrűségi minimum, úgy az adott intézkedés keretében meg nem felelés kerül megállapításra.”

A Támogatói Okirat minta című dokumentum a felhívással összhangban módosult.